Κυριακή, Μαρτίου 13, 2011
Όπως είπε ο http://www.foithtips.com/2011/02/jagermeister.html
"συμπυκνωμένη γαματοσύνη"